Nära

Nära kallar jag mitt projekt på det jag fotograferar från 5 cm till 5 km hemifrån Näktergalslunden där jag bor på Gotland.