Vingkraft

Titeln Vingkraft har jag hämtat från min bok med samma namn. Boken, och föredraget, bygger på min fascination för fåglars, insekters och flygplans flygande. Många påstår att en humla egentligen inte borde kunna flyga men själv är jag mer undrande inför hur en jumbojet, Boeing 747, med en startvikt närmare 400 ton kan lyfta. Hur skiljer sig flygtekniken mellan en sillgrissla och en ormvråk? Båda väger ungefär lika mycket men ormvråken har ungefär 7 gånger så stor vingyta som sillgrisslan. Liknade jämförelser mellan insekters, fåglars och människors flygande får du ta del av när du hör mig berätta om Vingkraft.