Trollsländor

På senare år har jag blivit mer och mer intresserad av trollsländor. Det började med utmaningen att fotografera trollsländor i flykten, vilket inte är helt enkelt. Det kräver en hel del tålamod och en god portion tur. När jag sedan började närma mig trollsländornas värld öppnade sig ett galleri av skönheter. I världen finns närmare 5 500 arter trollsländor men det räcker långt med det sextiotalet arter som flyger i Sverige. Klimatförändringarna mot ett varmare klimat innebär också att vi kan förvänta oss nya arter i landet.