Svalbard

Följ med till valrossarnas och isbjörnarnas breddgrader. Svalbard, tidigare kallat Spetsbergen efter huvudön som bär det namnet, är unikt på många sätt. Självklart är möten med isbjörnar, valrossar och valar spännande och det storslagna landskapet med spetsiga berg, glaciärer och isberg, men också ur ett mänskligt historiskt perspektiv är Svalbard intressant. Svalbard upptäcktes så sent som 1596 av nederländaren Willem Barents. Inte helt osannolikt hade dock isländska sjöfarare varit där redan i slutet av 1100-talet. Fram till år 1920 var ögruppen ett ingenmansland. Då tecknades Spetsbergstraktaten en överenskommelse mellan ett fyrtiotal stater om att Norge skulle få överhögheten över Svalbard. Undertecknarna av traktaten har ekonomiska rättigheter i området. Bland annat har Sverige där haft en kolgruva, Svea gruva som upptäcktes 1910 och såldes till ett norskt bolag 1934. I dag sker snabba förändringar i Arktis. Packisen krymper mer och mer och ständigt noteras nya ”rekord”. Senast i oktober 2016 var packisens utbredning den minsta sedan satellitmätningarna började 1979. Vad får detta för konsekvenser för djurlivet på Svalbard?