Nära

Nära är ett projekt jag kallar de naturupplevelser jag samlar 5 cm till 5 km hemifrån Näktergalslunden här på Gotland. Näktergalslunden ligger granne med Klinte kyrka ett par kilometer från Östersjön, så inom fem kilometer finns odlad mark, ängen, barrskog, myrar, strandängar m.fl. biotoper. Vintertid samlas sjöfåglar runt hamnen i Klintehamn och liksom fågelmatning av tättingar i trädgården lockar till sig sparvhökar är sjöfågelflockarna ett dukat bord för havsörnar. Nära har jag också till en damm där jag hittills sett över tjugo arter trollsländor och i Klinteån visar om hösten havsöringar upp sina hopp på sin väg mot lekplatserna uppströms.